SDK – montované konstrukce

Je moderní způsob výstavby a rekonstrukce pro stavby velkého i malého rozsahu. Nejčastějším využitím je pro stavbu, příček, stropů a podhledů, předstěn, půdních vestaveb i pro tvorbu rozmanitých tvarů.

Kazetové podhledy

Stejně jako SDK jsou součástí moderní architektury. Jedná se o kazety standardních rozměrů 60×60, 60×120, 60×30 cm, které jsou osazené na závěsném systému. Nejčastěji se používají pro svoji jednoduchou montáž a dočasnou demontáž pro servis či nové instalace, dále pro svoji zvukovou a izolační vlastnost a v neposlední řadě pro svoje estetické hledisko.